Jennifer's body

6. července 2011 v 11:48 | Jimmy Found |  Ostatní sloh
Je měsíc po maturitě a já se konečně dostal k tomu, abych si pustil několik filmů, na které jsem měl už dlouho spadeno. Některé jsem si pouštěl po několikáté (Braveheart - statečné srdce, Příběh rytíře apod.) a některé jsem si pustil poprvé. Jedním z těchto filmů je právě film Jennifer's body, který mě vcelku slušeně dostal...
 

Odchod

22. dubna 2011 v 17:09 | JMCBF |  Básně
Další z básní za pár sekund...

Modely atomu

21. dubna 2011 v 10:27 | Jimmy Found |  Chemie
Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z chemie, která vysvětluje, jak se v průběhu historie měnily názory na stavbu atomu. Dle mého je pro chemii tento přehled dostačující, pokud byste chtěli vědět o této historii či stavbě atomu něco víc, doporučil bych vám hledat spíš v oboru jaderné fyziky či fyziky elektronového obalu.
 


PHP - první setkání s datovými typy

28. ledna 2011 v 11:10 | Jimmy Found |  PHP
V tomto díle se dozvíte:
  • Co jsou to datové typy a jaké datové typy známe

PHP - úplné začátky programování

5. ledna 2011 v 11:07 | Jimmy Found |  PHP
   Úvodem bych rád řekl, o co v PHP jde a proč je dobré jej využívat. Zároveň už začneme i pracovat s php v rámci html dokumentu. Co se tedy v tomto díle dozvíte?
  • Co to je PHP a jaké je jeho propojení se stránkami HTML
  • Jak si nainstalovat WAMPserver a co to je
  • První stránka v PHP

První screen

25. listopadu 2010 v 14:38 | JMCBF |  Vývoj webu
Přináším první screen z tvorby stránek, doufám, že dostanu nějaké připomínky či pochvaly (spíše asi připomínky :D) k designu a rozložení. Stačí kliknout na obrázek pro zvětšení.První screen

1. Úvod do CSS

25. listopadu 2010 v 11:21 |  CSS
ro začátek již musíme předpokládat, že člověk, který si čte tento článek, umí perfektně při nejmenším jazyk HTML. Nebudu se jím tedy více zabývat či ho vysvětlovat.

Účel jazyka CSS

                Jazyk CSS se používá (ať už v nejčastější verzi 2.1 nebo v nové verzi 3) ke vzhledu webových stránek. Co se tak dá dělat s jazykem CSS? První a nejdůležitější složkou (dle mého) jsou pozice, každému HTML prvku totiž můžete nastavit jeho absolutní, relativní či fixní pozici (co to přesně znamená, si povíme později). Další neméně podstatnou složkou je vzhled písma a jeho odsazení, popřípadě obtékání obrázku atd.

Základní syntaxe

                Jako každý jazyk má i jazyk CSS určitý druh zápisu. CSS, které budeme využívat my pro HTML stránky, má zápis jednoduchý:
CSS_prvek                Vidíme, že hodnota vlastnosti se píše za dvojtečku a ukončení celé vlastnosti i hodnoty zajišťuje středník. Platí, že ve vlastnosti nesmí být mezera, například barva pozadí se nesmí napsat jako background color, ale správně background-color. Čímž jsme si vlastně vysvětlili, že mezery ve vlastnostech jsou nahrazeny dvojtečkou. Pro vymezení vlastností prvku používáme tzv. bloky kódu, ty se uzavírají vždy do složených závorek: { vlastnosti }.

                Jak ale CSS dostat do HTML dokumentu? Existují tři druhy zápisu stylů v HTML dokumentu, budeme se zabývat tím, jak udělat stránku s černým pozadím.
             
CSS_zpusob_zapisu
Jelikož nadále už půjde jen o cvik a získávání zkušeností s tím, co která vlastnost dělá, nemá cenu dále se zabývat úvodem, a v další kapitole se již podíváme na úpravu písma.

Fyzika - maturitní otázky

23. listopadu 2010 v 19:03 | JMCBF |  Vývoj webu
Zdravím,

po dlouhé době píši, cítím totiž vinu, že to tu nechávám upadat. Nenapadá mě však, co napsat, jelikož každá z mých tvoreb se teď musela zastavit kvůli maturitě. Avšak...

S maturitou přichází povinnost připravit se na ni a já myslím, že jsem začal velmi dobře. Zpracovávám právě maturitní otázky z fyziky a v brzké době je ve stejné podobě, v jaké je mám ve wordu, chci prezentovat i na internetu ve formě internetových stránek. Prozatím dám pouze ochutnávku ve formě hlavičky webu, která prozatím bude muset stačit. Graficky není nijak dokonalá, však u maturity se vás nebudou ptát, z jak hezké stránky jste se učili :-), toť můj názor.
Hlavička webu FyzMat

A abych neupoutával pouze na hlavičku prozatím neexistující webu v internetové síti, dodal bych ukázku textu, v jaké formě je prezentována ona fyzika k maturitě v mém pojetí:
====================================================================
  • Z dané definice můžeme usoudit, že zrychlení je derivace funkce rychlosti dle proměnné t.

  • Nyní se podíváme na derivace trošku blíže, již jsme si řekli, že rychlost je derivace dráhy a zrychlení derivací času. Opačně tedy můžeme počítat, že funkce rychlosti je funkce prostá k funkci zrychlení a funkce dráhy je funkce prostá k funkci rychlosti. Odtud tedy můžeme dojít k tomu, že pokud a = c, kde c je konstanta, vzorečky pro rychlost a dráhu zrychleného pohybu musejí být následující:
integral - draha, rychlost
  • Platí, že c a d jsou konstanty. Logicky můžeme odvodit, že se jedná vlastně o počáteční rychlost či dráhu, naše správné vzorce pro počítání rychlosti a dráhy budou tedy tyto:
Delty dráhy a rychlosti
====================================================================

Snad je to přijatelná forma pro každého, doufám, že by se toto jednoho dne mohlo objevit i v nějakém knižním přehledu fyziky k maturitě.

Tak zatím se mějte,
Jimmy

3. Každodenní strach

14. října 2010 v 22:48 | JMCBF |  Povídka pro M
    V naší zemi neexistuje nikdo, kdo by si dokázal představit, jak moc je pro mne těžké vybírat na počestných lidech daně, které jim momentálně zachraňují životy. Všichni si myslí, že jsem jen obyčejný zloděj, na kterého nemůžou jít s vidlemi. Kdo z nich však tuší, že jejich peníze putují k žoldákům, kteří brání naší zemi proti ohavným stvůrám. Ta válka, která proběhla na západě, byla příliš krutá a má následky, a to ne jen tak ledajaké následky. Už i k nám se denně pokouší proniknout ta hrůza z jiného světa. Dokud sem však nepustíme démony a bestie, které na tomto světě již jsou, nebudou mít šanci, dostat se k nám.

    Zbylo mi posledních pár mužů. Všichni ostatní jsou na hranicích země a brání ji, jak nejlépe dovedou. Dnes se spolu se svými pěti přáteli vydám vstříc stejnému osudu, jako se vydali všichni přede mnou - zemřu za svou vlast. Třeba by obyvatelé mého města měli více úcty, kdyby věděli, co se děje venku za hranicemi státu.

2. Strastiplná cesta údolím Gardos

14. října 2010 v 22:11 | JMCBF |  Povídka pro M
    V poušti nedaleko hlavního města země zvané Gardos právě tábořil Daër' Saet, bývalý velitel pěších vojáků z královské armády. Opékal si kotletu z divočáka, kterého před několika hodinami skolil. Oheň byl dost veliký, takže si musel dávat pozor, aby nevytáhl jen kus uhlí, zkušeností s opékáním měl však již dost, takže to nebyl až takový problém, za své služby pro krále strávil se svou armádou mnoho dní v terénu, kde se všichni museli živit jen tím, co si našli nebo ulovili. V těchto dnech je to však jiné.

Kam dál