Listopad 2010

První screen

25. listopadu 2010 v 14:38 | JMCBF |  Vývoj webu
Přináším první screen z tvorby stránek, doufám, že dostanu nějaké připomínky či pochvaly (spíše asi připomínky :D) k designu a rozložení. Stačí kliknout na obrázek pro zvětšení.První screen

1. Úvod do CSS

25. listopadu 2010 v 11:21 CSS
ro začátek již musíme předpokládat, že člověk, který si čte tento článek, umí perfektně při nejmenším jazyk HTML. Nebudu se jím tedy více zabývat či ho vysvětlovat.

Účel jazyka CSS

                Jazyk CSS se používá (ať už v nejčastější verzi 2.1 nebo v nové verzi 3) ke vzhledu webových stránek. Co se tak dá dělat s jazykem CSS? První a nejdůležitější složkou (dle mého) jsou pozice, každému HTML prvku totiž můžete nastavit jeho absolutní, relativní či fixní pozici (co to přesně znamená, si povíme později). Další neméně podstatnou složkou je vzhled písma a jeho odsazení, popřípadě obtékání obrázku atd.

Základní syntaxe

                Jako každý jazyk má i jazyk CSS určitý druh zápisu. CSS, které budeme využívat my pro HTML stránky, má zápis jednoduchý:
CSS_prvek                Vidíme, že hodnota vlastnosti se píše za dvojtečku a ukončení celé vlastnosti i hodnoty zajišťuje středník. Platí, že ve vlastnosti nesmí být mezera, například barva pozadí se nesmí napsat jako background color, ale správně background-color. Čímž jsme si vlastně vysvětlili, že mezery ve vlastnostech jsou nahrazeny dvojtečkou. Pro vymezení vlastností prvku používáme tzv. bloky kódu, ty se uzavírají vždy do složených závorek: { vlastnosti }.

                Jak ale CSS dostat do HTML dokumentu? Existují tři druhy zápisu stylů v HTML dokumentu, budeme se zabývat tím, jak udělat stránku s černým pozadím.
             
CSS_zpusob_zapisu
Jelikož nadále už půjde jen o cvik a získávání zkušeností s tím, co která vlastnost dělá, nemá cenu dále se zabývat úvodem, a v další kapitole se již podíváme na úpravu písma.

Fyzika - maturitní otázky

23. listopadu 2010 v 19:03 | JMCBF |  Vývoj webu
Zdravím,

po dlouhé době píši, cítím totiž vinu, že to tu nechávám upadat. Nenapadá mě však, co napsat, jelikož každá z mých tvoreb se teď musela zastavit kvůli maturitě. Avšak...

S maturitou přichází povinnost připravit se na ni a já myslím, že jsem začal velmi dobře. Zpracovávám právě maturitní otázky z fyziky a v brzké době je ve stejné podobě, v jaké je mám ve wordu, chci prezentovat i na internetu ve formě internetových stránek. Prozatím dám pouze ochutnávku ve formě hlavičky webu, která prozatím bude muset stačit. Graficky není nijak dokonalá, však u maturity se vás nebudou ptát, z jak hezké stránky jste se učili :-), toť můj názor.
Hlavička webu FyzMat

A abych neupoutával pouze na hlavičku prozatím neexistující webu v internetové síti, dodal bych ukázku textu, v jaké formě je prezentována ona fyzika k maturitě v mém pojetí:
====================================================================
  • Z dané definice můžeme usoudit, že zrychlení je derivace funkce rychlosti dle proměnné t.

  • Nyní se podíváme na derivace trošku blíže, již jsme si řekli, že rychlost je derivace dráhy a zrychlení derivací času. Opačně tedy můžeme počítat, že funkce rychlosti je funkce prostá k funkci zrychlení a funkce dráhy je funkce prostá k funkci rychlosti. Odtud tedy můžeme dojít k tomu, že pokud a = c, kde c je konstanta, vzorečky pro rychlost a dráhu zrychleného pohybu musejí být následující:
integral - draha, rychlost
  • Platí, že c a d jsou konstanty. Logicky můžeme odvodit, že se jedná vlastně o počáteční rychlost či dráhu, naše správné vzorce pro počítání rychlosti a dráhy budou tedy tyto:
Delty dráhy a rychlosti
====================================================================

Snad je to přijatelná forma pro každého, doufám, že by se toto jednoho dne mohlo objevit i v nějakém knižním přehledu fyziky k maturitě.

Tak zatím se mějte,
Jimmy